۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

(برای بهزاد خسروی)

مهتاب،
گونۀ آسمان شب را نوازش کرد
 روی تک تک ستاره ها را بوسید
دستی از دور برای ابر تکان داد
و رفت... ،
تا آسمان خالی رابار دیگر سپیده روشنی بخشد ... !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر