۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

مختصر 3

غروبت را می بوسم
آفتاب من
آنگاه که آرام آرام خواب می روی...

۱ نظر: