۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

قطار اسپانیایی

قطار اسپانیایی پیش تر نیز ترجمه شده ، به گمانم بر دو روایت مختلف . ترجمه زیر بیشتر به منظور نشر و شناساندن این داستان خلاقانه است تا تلاش برای برگردان متنی از انگلیسی به فارسی

SPANISH TRAIN BY: CHRIS DE BURGH


There's a Spanish train that runs between
Quadalquivir and old Seville
And at dead of night the whistle blows
And people hear she's running still...

And then they hush their children back to sleep
Lock the doors, upstairs they creep
For it is said that the souls of the dead
Fill that train ten thousand deep!!

Well a railwayman lay dying with his people by his side
His family were crying, knelt in prayer before he died
But above his head just awaiting for the dead
Was the Devil with a twinkle in his eye
Well God's not around and look what I've found
this one's mine

Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light
And shouted at the devil Get thee hence to endless night
But the Devil just grinned and said I may have sinned
But there's no need to push me around,
I got him first so you can do your worst
He's going underground

But I think I'll give you one more chance
Said the Devil with a smile
So throw away that stupid lance
It's really not your style
Joker is the name
Poker is the game
We'll play right here on this bed,
And then we'll bet for the biggest stakes yet
The souls of the dead

And I said Look out, Lord, he's going to win,
The sun is down and the night is riding in,
That train is dead on time
many souls are on the line
Oh Lord, he's going to win

Well the railwayman he cut the cards
and he dealt them each a hand of five
And for the Lord he was praying hard
For that train he'd have to drive...
Well the Devil he had three aces and a king
And the Lord he was running for a straight
He had the queen and the knave and the nine and ten of spades
All he needed was the eight

And then the Lord he called for one more card
But he drew the diamond eight
And the Devil said to the son of God
I believe you've got it straight
So deal me one for the time has come
To see who'll be the king of this place
But as he spoke from beneath his cloak
He slipped another ace

Ten thousand souls was the opening bid
And it soon went up to fifty-nine
But the Lord didn't see what the Devil did
and he said that suits me fine
I'll raise you high to hundred and five
And forever put an end to your sins
But the Devil let out a mighty shout, My hand wins

And I said Lord, oh Lord, you let him win
The sun is down and the night is riding in
That train is dead on time, many souls are on the line
Oh Lord, don't let him win...

Well that Spanish train still runs between
Quadalquivir and old Seville
And at dead of night the whistle blows
And people fear she's running still

And far away in some recess
The Lord and the Devil are now playing chess
The Devil still cheats and wins more souls
And as for the Lord, well, he's just doing his best

And I said Lord, oh Lord, you've got to win
The Sun is down and the night is riding in
That train is still on time
Oh my soul is on the line
Oh Lord, you've got to winقطار اسپانیایی بین کوادالا کوییویر و سویل
در تاریکی مرگبار شب سوت می کشد
و مردم می شنوند
که قطار ، هنوز پیش می رود.

پس کودکانشان را ساکت می کنند و به رختخواب باز می گردانند
در ها قفل کرده و به جای امنی می خزند
چون گفته می شود که ارواح مردگان
هزاران هزار
در قطار انباشته اند.

سوزنبانی روی تخت
به پهلو دراز کشیده است
اطرافیانش در کنار
خانواده اش زانو زده مویه کنان برایش دعا می کنند
پیش از وداع آخر
اما بر فراز سرش ، در انتظار مرگ ،
شیطان ایستاده بود
با برقی در چشم.

         "خوب است ! ، خدایی که این دور و بر نیست ، و ببین من چه یافته ام !!؟ ،
          این یک ، از آن من است ...!"
که ناگاه خداوند ، به آنی در برقی خیره کننده ظاهر گشت
و فریاد زد بر سر شیطان که:
          "کار را به آخرت بگذار !"
اما شیطان ، تنها پوزخندی زد و گفت:
"شاید خطا کرده ام ! اما چاره ای نیست ، من اول پیدایش کرده ام !
تو می توانی سخت ترین عذابت را نازل کنی
اما او
به جهنم می رود...!"

"بگذار ببینم  !
به گمانم بتوانم شانسی به تو بدهم !"
شیطان با لبخند گفت ،
"این نیزه احمقانه را کنار بگذار ، برازنده تو نیست !
قمار می کنیم ، پوکر ، روی همین تخت
و داو می گذاریم
بزرگترین شرطی که تاکنون بوده
ارواح مردگان !!!"

و من گفتم: خداوندا نگاه کن!
او می برد !
خورشید غروب کرده و شب فرو می افتد.
قطار مرگ بدون تاخیر است
و ارواح بسیاری در صف ایستاده اند...!
خدای من !
او برنده می شود !!!

سوزنبان ورق ها را بر زد و به هر یک پنج برگ داد
و برای برد خداوند ، از ته دل دعا کرد ، به خاطر قطاری که می بایست ، او راه دهد.

شیطان سه آس داشت و یک شاه  و در دست خدا ، از بی بی تا نه پیک ردیف و تنها یک هشت کم بود.
پس خدا یک کارت خواست
اما ...... هشت خشت کشید !
و شیطان به فرزند خدا گفت:
"به نظرم استریت آورده ای !
پس به من یک برگ بده تا ببینیم چه کسی اینجا فرمان روایی می کند !"
و در حالی که این را می گفت از زیر ردایش مخفیانه آس دیگری بیرون کشید.

بازی با شرط بر سر ده هزار روح شروع شده بود و به سرعت به پنجاه و نه هزار رسید.
اما خدا تقلب شیطان را ندیده بود و گفت:
"برای من کافی است.
من داو تو را تا صد و پنج هزار بالا می برم و برای همیشه نقطه پایانی بر گناهان تو می گذارم !"
اما شیطان با صدایی که گویی قادر مطلق است فریاد زد:
"دست من برنده است !!!"

و من گفتم:
خدایا ! خداوندا !! تو گذاشتی او برنده شود !
آفتاب غروب می کند و شب فرو می افتد.
ارواح زیادی در صف ایستاده اند.
خدایا ! مگذار بازی را ببرد !

قطار اسپانیایی همچنان بین شهرهای کوادالا کوییویر و سویل
در سکوت مرگبار شب سوت می کشد
و مردم می ترسند
که قطار ، هنوز پیش می رود.

و در دور دست در گوشه ای
خداوند و شیطان
اکنون به شطرنج مشغول اند
شیطان همچنان با تقلب ، ارواح بیشتری می برد
و در سوی دیگر خدا ، می دانیم ، تمام سعی اش را می کند !

و من می گویم:
خدایا ! خداوندا ! تو باید ببری !
آفتاب غروب می کند و شب فرو می افتد.
و قطار ، هنوز بی تاخیر است ،
و ای داد !
روح من در صف انتظار ایستاده است !!!
"خدایا تو باید برنده شوی !!!"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر