۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

گُل ماهی

در تُنگ تَنگ دلم
ماهی قرمز افسردهء تنهایی من
انگار دمی آسوده است ... .
خواب می بیند شاید نارنجی گُل ماهی تنهایی تو ... !

می تکاند باله
یعنی که بیـــــا ،
می بجنباند دُم
می سُراند تن
یعنی که بخواه !

ماهی کوچک من در خواب
می پَراند آب
می نیارد تاب
می پرد از دل بیرون
می زند در دل دریایی تو ،
پیش نارنجیِ گل ماهیِ تنهایی تو ... !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر