۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

مختصر 8

هنوز عطر مریم در فضا پخش بود
 که باران گرفت.
و یک حادثه دردناک
 پنجرۀ شکسته را توجیه می کرد.

داستان اینگونه بود:

مردی از دلتنگی
از پنجره مستقیم
 به آسمان  رفـت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر