۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

اعضای بدن ، خوبن یا بدن ؟

موهامو کوتا کردم ، با عقلم هم اندازه باشن !
ابروامو ورداشتم ، یادم نیست کجا گذاشتمشون !
چشامو بستم نتونن فرار کنن ، گوشامو تیز کردم ، صدای بقیه رو بریدن !
دماغمو سوزوندم باهاش عود روشن کردم !
دهنمو سرویس کردم ، حالا صدی هشت میسوزونه مث بنز !
لپمو کشیدم نشئگیش خوب بود!
چونه م گرم شد ، مایکروفرو خاموش کردم!
گردنمو افراشتم ، شصتم به احترامش خبر دار شد !
سینه مو سپر کردم ، بستم عقب ماشین !
دستم روون شد ، رفت و رسید به دریا !
شکممو صابون زدم ، از حموم اومدم بیرون !
کمر به همت بستم ، مدرس از زیرم رد شد !
زانو زدم ، دو تا پیش پدرم ، چارتا سر سفره !
پــا شدم ، فرار کردم !
...
...
...
دیدی دلم جا موند ... !!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر