۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

بالش

روي تختمان چهار بالش است، دو تا را ميگذاريم زير سرمان، دو تا را بغل ميكنيم. بالش بهتر است، راحت تر است. بالش وقتي از زور خواب داري ميميري غر غر نمي كند. بالش غلت نمي زند و بي هوا از خواب نمي پراندت. بالش نصفه شب با صداي بلند نمي گوزد و خر و پف نمي كند. روي تختمان چهار بالش است، دو تا بزرگ، دو تا كوچك. من بالش بزرگ تر را زير سر ميگذارم و كوچك تر را در بغل ميگيرم. او بالش كوچكتر را زير سر گذاشته و بالش بزرگتر را به آغوش مي كشد. تناسب اندازه هيكل هايمان را هم رعايت ميكنيم ....!     ما هميشه شب ها يكديگر را در آغوش مي كشيم، من، او، و چهار بالش روي تخت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر